Verwersstraat 44  
 
     
Verwersstraat 44, betreft een rijksmonument
In de Bossche encyclopedie is te lezen dat het pand al op diverse wijzen ervaring heeft opgedaan met culinaire activiteiten.
Sinds 1981 is het pand in gebruik als café. Begin jaren '90 is op de begane grond een verbinding gemaakt met nummer 42. Hierdoor ontstond meer ruimte voor het cafébedrijf. De opgang naar de verdiepingen van nummer 42 is destijds verwijderd.

Recent hebben wij in overleg met onze huurder de ruimte beschikbaar gekregen voor renovatie. Zo gaan wij in ieder geval proberen om te voorzien in een verbetering qua geluidsisolatie. Ook wordt weer een opgang gerealiseerd naar de verdiepingen van nummer 42.

Wij houden er rekening mee dat de ruimte in de komende jaren beter kan gaan fungeren als restaurant dan als café. Hoewel het onderscheid tussen die twee natuurlijk lang niet altijd eenvoudig is te maken. Vele mengvormen zijn denkbaar.

Op de verdiepingen gaan wij in principe proberen om twee zelfstandige woningen te realiseren. Waarbij op een deel van die verdiepingen wat secundaire ruimtes worden gehandhaafd ten behoeve van de begane grond.
Het is echter ook (nog) niet ondenkbaar dat wij meer in de richting van kortstondig verblijf gaan denken, zoals een hotel dat biedt bijvoorbeeld. De aanleiding daarvoor zal dan waarschijnlijk wel moeten komen van een potentiele exploitant met goede plannen voor de verdiepingen. Want anders gaan wij voor wonen zoals het er nu naar uit ziet. Daar is immers zeker behoefte aan in de komende jaren.

We weten met andere woorden nog niet precies hoe de renovatie er procies uit gaat zien. Wat de uitkomst van onze zoektocht precies gaat worden is mede afhankelijk van wat wij tegenkomen aan problemen, kunnen bedenken aan oplossingen en mogen van de gemeente. De gevels zijn in 2012 gerenoveerd. Daar zullen wij derhalve in principe niks aan gaan veranderen.

Inmiddels zijn wij gestart met de opbouwfase. Wij verwachten dat wij in augustus voldoende helderheid hebben om te bepalen hoe wij precies invulling gaan geven aan onze plannen. Vooralsnog ligt onze focus echter op verbetering / modernisering van constructie, geluidsisolatie en installaties. Duidelijk is al wel dat de nieuwe exploitant in ieder geval rekening zal moeten houden met een behoorlijke aanvullende investering. Wij gaan de ruimte in principe casco opleveren, voorzien van een basis in aansluitingen en afwerking.

Wij verwachten dat de begane grond vor het einde van het jaar weer in gebruik genomen kan worden. De werkzaamheden op de verdiepingen kunnen in de wintermaanden worden afgemaakt.
 
 
 
    
Eigenschappen & Condities
Situering :  nabij Sint Jan, Korte Putstraat en NoordBrabants Museum  
  :  gelegen in luxe winkelstraat  
  :  nabij parkeergarages de Wolvenhoek en Sint Jan  
  :  op een hoek  
Object :  rijksmonument (nummer 44)  
  :  op de begane grond een open verbinding met nr. 42  
  :  begane grond totaal ca. 100m2  
  :  enkele secundaire ruimtes op verdieping (kantoor, wasruimte, etc)  
  :  kleine kelderruimte  
  :  eventueel inclusief verdiepingen, doch alleen bij een goed plan dat tijdig kenbaar is gemaakt  
  :  diverse entrees  
  :  nader te bepalen qua indeling, installaties en afwerking  
Voorzieningen :  toiletgroep  
  :  aansluitingen keuken  
  :  aansluitingen luchtbehandeling  
  :  vetafscheider  
  :  huurders moeten rekening houden met een behoorlijke aanvullende investering in installaties, afwerking en dergelijke  
Bijzonderheden :  het hele pand  
  :  in augustus wordt naar planning meer duidelijk  
  :  doelstelling is om te komen tot een pand dat (in hoofdlijnen) voldoet aan de eisen uit het activiteitenbesluit en de marktconformiteit van de komende decennia.  
Huurprijs :  € nader te bepalen  
:  wij verwachten dat de waarde van de begane grond (ca. 100m2) uit zal komen op ca. € 450/m2. Inclusief secundaire ruimtes op de verdieping resulteert dat dan in een maandhuur van ca. € 3.900 per maand (excl. BTW).
En dat de verdiepingen / twee woningen, beide rond de € 1.000 per maand zullen komen liggen. Waarvan een van beide woningen mogelijk verbonden blijft aan en met de begane grond (horeca, dienstwoning of logies).
 
Beschikbaar :  waarschijnlijk eind 2018  
Huurperiode :  in overleg  
Energielabel :  wordt aangevraagd na afronding werkzaamheden  
Bestemming :  horeca  
Verkoop :  Wij zijn bezig met renovatie. Niet met verkoop. Wij zetten deze informatie hier dus ook alleen maar neer omdat we nu al weten dat we die vraag waarschijnlijk toch weer verschillende keren gaan krijgen. Op zich ook terecht, want het is een mooi pand op een goede lokatie.
Eventuele biedingen zullen moeten getuigen van bijzondere interesse. Wij zien zelf namelijk (ook) een goede toekomst voor deze panden. Zeker als we klaar zijn. Maar we blijven wel beleggers. En kunnen dus zonodig ook iets anders proberen te kopen.
Ontvangt u van ons geen reactie dan heeft u kennelijk onze aandacht niet voldoende kunnen afleiden van de renovatie. Maar willen wij u toch hartelijk danken voor uw interesse.
 
       
plattegrond      
lokatie      
       
Voor meer informatie :