Assetmanagement
  Analyse   Relatiebeheer   Advies

 
Analyse: Trends en ontwikkelingen bepalen het rendement.
Relatiebeheer: Een huurder, gebouw of lokatie is geen eiland.
Advies: Elk object is uniek gelegen, gebouwd en verhuurd.
 

Zowel Propertymanagement (alledaags beheer) als Assetmanagement (tactische acties) zijn van belang voor de eigenaar van vastgoed.
Een gedegen propertymanagement vormt de basis voor een goed rendement op vastgoed.
Het zijn echter de activiteiten die behoren tot het Assetmanagement, welke de grootste invloed hebben op dit rendement. Tot het Assetmanagement behoren de belangrijke beslissingen, de analyses die voor een goede besluitvorming nodig zijn en het relatiebeheer wat niet alleen leidt tot belangrijke informatie, maar ook de mogelijkheid biedt om risico's te beperken en snel in te kunnen spelen op kansen en bedreigingen.
Voor Makelaarshuys van Dongen vormt Assetmanagement de kern van haar full-service-concept, samen met Corporate Real Estate Management en aangevuld met propertymanagement en makelaardij, geldzaken en verzekeringen.


Analyse
Trends en ontwikkelingen bepalen het rendement. Naast lokale zijn ook (inter) nationale ontwikkelingen van invloed op het rendement voor de vastgoed-belegger. Behalve de rente bepalen ook veranderingen in de markt, wetgeving, consumentengedrag, branches, de lokatie en de huurder(s) de hoogte van het rendement.
Makelaarshuys van Dongen besteed daarom veel tijd aan het volgen van deze ontwikkelingen ten behoeve van haar opdrachtgevers. Desgewenst kunnen wij informatie aanleveren in de vorm van analyses op maat, zoals bijvoorbeeld per object.
Dergelijke analyses zijn niet alleen waardevol bij aankoop- of verkoop-beslissingen, maar ook voor de (boekhoudkundige) waardering en het behoud van de huurder en optimalisering van de huurinkomsten.


Relatiebeheer.
Een huurder, gebouw of lokatie is geen eiland, maar maakt onderdeel uit van een omgeving en wordt beinvloed door ontwikkelingen in die omgeving. Alles grijpt op elkaar in. Een goed contact met huurder(s), servicebedrijven, maar ook met de gemeente en dergelijke is daarom onmisbaar om te kunnen komen tot een optimaal rendement.
Belangrijk in een dergelijke relatie is het vertrouwen tussen partijen. Middels langdurige samenwerking kan een band worden opgebouwd en onderhouden in het voordeel van de vastgoedeigenaar.
Makelaarshuys van Dongen is sinds 1892 gevestigd in de binnenstad van 's-Hertogenbosch en heeft laten zien een betrouwbare zakenpartner te zijn. Deze verdienste kunnen wij inzetten ten behoeve van onze opdrachtgevers.
Bovendien weten we van veel partijen wat we ervan kunnen verwachten. Dit vergemakkelijkt de selectie, op kosten, snelheid of kwaliteit bijvoorbeeld.
Tevens kunt u een beroep op ons doen om de relatie met uw huurder(s) te onderhouden. Middels een periodiek bezoek houden wij u op de hoogte van de tevredenheid en te verwachten veranderingen bij uw huurder. Met deze informatie kunt u ondermeer uw voordeel doen door middels service en investeringen de huisvesting tijdig aan te passen bij de markt en uw huurder. Dit kan leegstand voorkomen en heeft daarmee een positieve invloed op uw rendement op de lange(re) termijn.


Advies
Elk object is uniek gelegen, gebouwd en verhuurd. Daardoor zijn de problemen die zich voordoen en de oorzaken hiervan ook zelden dezelfde. Het vraagt om voldoende kennis, inzicht en ervaring om dan toch het juiste antwoord te kunnen geven. Zoals bijvoorbeeld op de vraag of een investering zich terug zal verdienen, danwel of beter over gegaan kan worden tot verkoop of herontwikkeling.
Voorkomen is veelal beter dan oplossen. Dat geldt niet alleen voor kosten, maar ook voor leegstand. Leegstand en reparaties zijn duur en kunnen beter worden voorkomen. De juiste investering op het juiste moment levert het hoogste rendement.
Makelaarshuys van Dongen heeft ondermeer de kennis in huis om u te adviseren op het gebied van marktconformiteit, duurzaamheid, waardevastheid en dergelijke. Wat u van ons kunt verwachten is een helder advies, dat is gebaseerd op actuele kennis, inzicht en een ruime ervaring.
Bij voorkeur inventariseren wij zelf de situatie ter plaatse voordat we u van een passend advies voorzien. We weten dan waar we het over hebben.
Bij voorkeur ondersteunen wij u ook bij de realisatie van ons advies en houden wij de verantwoordelijkheid voor het gewenste resultaat in eigen hand.
U mag van ons kortom een gedegen en praktisch advies verwachten ten aanzien van uw (des-)investering en een deskundige begeleiding in de uitvoering daarvan.VastgoedMngt
 
Makelaardij