FOCUS

Kennis van vastgoed

sinds 1892

Focus

Why ? : Onze missie is:

 • Een optimale verdeling van mensen en functies over de beschikbare ruimte
 • Beschikbare ruimte aan laten sluiten bij de behoefte van nu en hetgeen is te voorzien.
 • Optimale ondersteuning van eigenaren en/of gebruikers
 • Optimale toegevoegde waarde leveren en samenwerking omzetten in synergie.
 • Optimale besluitvorming op basis van betrouwbare gegevens.

Op het gebied van huisvesting, c.q vastgoed dat onderdak biedt aan mensen.
Omdat de “mensheid als maat voor de ruimte” (op de lange termijn) leidt tot een optimale waardering van die ruimte.

How ? : Dat doen we door:

 • Ons te concentreren op Den Bosch en met name op de binnenstad daarvan.
 • Ontwikkelingen te volgen en marktkennis te verzamelen via internet en onze activiteiten als makelaar en vastgoedmanager.
 • Kennis te verzamelen, expliciteren, up-to-date te houden en om te zetten in waardevolle overzichten en instrumenten (zo mogelijk bestaand anders zelf ontwikkelen).
 • Medewerkers die sterk zijn in analyse, empathie en dienstverlening
 • Opgedane kennis en ervaring om te zetten in vastgoed, contracten en diensten, die toekomstbestendig zijn.
 

What ? : Met als resultaat dat:

We momenteel zo’n 40 adressen aan huisvesting onder onze hoede hebben, bestaande uit winkels, horeca, woningen en ruimtes voor dienstverleners. Doordat een deel van die huisvesting in eigendom is, kennen wij als geen ander de problemen en behoeftes van eigenaren en gebruikers in de regio. Mede hierdoor kunnen wij op praktische wijze, passende ondersteuning bieden bij:

 • het in kaart brengen van ruimtes, installaties, contracten, dienstverleners en mogelijkheden voor verbetering
 • het oplossen van problemen of vraagstukken
 • het bij elkaar brengen en houden van verhuurder, ruimte en passende huurder(s).
 • transformatie en modernisering van gebouwen
 • het coördineren van onderhoud en dergelijke

Wij analyseren en doorgronden uw vastgoed, installaties, contracten en dienstverleners. En zetten een efficiënte samenwerking op, die kan ontzorgen. Door onze focus op Den Bosch, en met name de binnenstad daarvan, kunnen wij de ontwikkelingen goed volgen, onze marktkennis up to date houden en onze klanten snel van passende adviezen voorzien.

SINDS 1892

VERTROUWD ZAKEN DOEN
AMBACHTELIJKE KWALITEIT
THUIS IN DEN BOSCH

Sinds 1892 bieden wij ondersteuning aan eigenaren en gebruikers van vastgoed in Den Bosch. Van oorsprong door het afsluiten van verzekeringen. Later ook als makelaar, beheerder, adviseur en herontwikkelaar. Die rollen zijn door de jaren heen veranderd, … lees hier meer.

Scroll to Top