HERONTWIKKELING EN DUURZAAMHEID

Kennis van vastgoed

sinds 1892

Duurzaamheid en herontwikkeling

Duurzaamheid heeft verschillende facetten. Zo kan gedacht worden aan een vermindering in het verbruik van fossiele brandstoffen en het hergebruik van materialen, maar ook aan een lange levensduur bijvoorbeeld.

Vastgoed bestaat uit verschillende elementen die een verschillende levensduur hebben. Aanpassen van de bestaande situatie bij hedendaagse of toekomstige eisen, is op zich al een vorm van duurzaamheid. Hierdoor kan de economische levensduur van de ruimte immers worden verlengd.
En wanneer met die aanpassingen tevens wordt bereikt dat minder fossiele brandstoffen nodig zijn en/of het comfort wordt verbeterd qua gezondheid, is sprake van een veelzijdige verbetering in duurzaamheid. Die feitelijk alleen nog verder verbeterd kan worden op het gebied van multifunctionaliteit, circulariteit, automatisering van het gebouw (IoT) en verduurzaming van het gebruik an sich.

De duurzaamheid van een ruimte kan verbeterd worden middels eenvoudige maatregelen, zoals isoleren en energiezuinige installaties. Naarmate meer aspecten worden meegenomen neemt de complexiteit en omvang van de investering echter exponentieel toe.

Voor eigenaren vormen de verhuurbaarheid en courantheid op de lange termijn veelal een reden om na te denken over duurzaamheid. Minder energie betekent minder kosten en dus (in potentie) een hogere huur. Maar gaat die hogere huur dan ook wel echt gerealiseerd worden? Voor de zekerheid toch maar even uitstellen tot de nieuwe huurder bekend is?

Bij gebruikers luiden veranderingen in de organisatie veelal het moment in waarop duidelijk wordt dat de huidige ruimte hen niet meer past. Deze is door de loop der jaren te klein of te groot geworden, danwel sluit niet meer aan bij de manier van werken en/of uitstraling waar in de komende jaren behoefte aan is. De huisvestingseisen zijn veranderd en de huisvesting moet daarop aangepast worden. Verhuizen is een optie, maar aanpassen van de huidige ruimte kan dat veelal ook zijn. Al dan niet in overleg of samenwerking met de eigenaar.

Een investering in duurzaamheid vraagt al vrij snel om overleg tussen eigenaar en gebruiker, het afsluiten van een nieuwe overeenkomst, plus management van het project of zelfs een doorlopend proces. En aangezien voor een goede project- of procesbegeleiding veelzijdige kennis nodig is van huisvesting en gebruik, is dit een terrein waarop wij ons goed thuis voelen. In de komende jaren willen wij ons daar verder in ontwikkelen. Waarbij onze aandacht in eerste instantie met name uit gaat naar:

  • Hergebruik van ruimte en multifunctionaliteit
  • Investeren in isolatie en gezondheid
  • Voorbereiden op de toekomst van gebouwautomatisering

SINDS 1892

VERTROUWD ZAKEN DOEN
AMBACHTELIJKE KWALITEIT
THUIS IN DEN BOSCH

Sinds 1892 bieden wij ondersteuning aan eigenaren en gebruikers van vastgoed in Den Bosch. Van oorsprong door het afsluiten van verzekeringen. Later ook als makelaar, beheerder, adviseur en herontwikkelaar. Die rollen zijn door de jaren heen veranderd, … lees hier meer.

Scroll to Top