HISTORIE

Kennis van vastgoed

Ondersteunend en ondernemend sinds 1892

Historie

We zijn vooral veel bezig met wat we leuk vinden. Dat doen we graag zo goed en ondernemend mogelijk. En dat doen we al heel wat jaren. Al doende leert men. Dus zodoende hebben we al heel wat kennis en ervaring opgedaan.

Den Bosch

1892

Dhr. Vincentius F. van Amelsvoort komt vanuit Oisterwijk naar Den Bosch en start een zelfstandig hoofdagentschap voor levensverzekeringen.

1892

Handelsregister

Het Handelregister van de KvK wordt ingevoerd.

1921

C. van Dongen

1922

Cornelis van Dongen neemt het assurantiewerk over van zijn schoonvader, na diens overlijden.

1922

Inschrijving

Inschrijving KvK Assurantiekantoor Cornelis van Dongen

1926

Stationsweg 2

1943

Cornelis van Dongen (assuradeur) wordt bewoner van Stationsweg 2

1943

Da's pech, dubbeltjes weg

1943

Op 26 oktober 1944 vindt er een strijd plaats op de Stationsweg in het kader van de bevrijding. Dat heeft flink wat schade opgeleverd. Zo werd van Stationsweg 2, onder andere het torentje van de hoek geschoten. In dat torentje hing een zak met dubbeltjes verborgen. De familie moet een stap terug doen en verhuisd naar Achter het Verguld Harnas.

1944

Eerste pand

4azen

J.M. (Hans) van Dongen stopt met zijn werk bij een fotograaf om zijn vader te helpen in de zaak. Hij heeft oog voor vastgoed en koopt in 1960 zijn eerste pand (Vughterstraat 100a - 104) met geld dat hij heeft geleend van een notaris.

Eind '50

Stadsuitbreiding

In de jaren ’50, ’60 en begin jaren ’70 breidt Den Bosch flink uit. De bouwers van nieuwe woningen hadden behoefte aan advies. En transacties werden destijds nog vrijwel zonder uitzondering begeleid door een onafhankelijke deskundige. Makelaar o.g. was vanaf 1967 een beschermde titel, waarvoor je beëdigd moest zijn.

'50-'60-'70

Stationsweg 27, suburbanisatie en premiewoningen

1968

J.M. neemt de zaak geleidelijk aan over van zijn vader en het kantoor verhuisd van het Verguld Harnas naar de Stationsweg 27.

Inmiddels was de suburbanisatie in volle gang. En werd hierop ingespeeld door in een diversiteit aan dorpen binnen een straal van ca. 50km rond Den Bosch, projecten met premiewoningen te realiseren. Via advertenties in nationale dagbladen en op voorlichtingsbijeenkomsten in de randstad werden de projecten gepresenteerd en de woningen verkocht.

1968

Oliecrisis

oliecrisis

Doordat een aantal landen bewust een rem zette op de productie van olie, terwijl er een enorme groei was in de vraag, stegen de prijzen explosief. Dat leidde tot een enorme inflatie, waardoor zelfs mensen met een zeer hoog inkomen hun hypotheek niet meer konden betalen. Dit had zijn weerslag op het aantal transacties in de makelaardij. Bovendien maakte de hoge brandstofprijzen een einde aan de suburbanisatie. Als één van de twee grote makelaarskantoren in de regio, kreeg ook onze organisatie hiervan een flinke klap. Het aantal medewerkers werd terug gebracht van 10 naar 4.

'74 - '79

Jaren '80 en '90

Vanaf de jaren ’80 staat ontzorgen en full-service-dienstverlening centraal. Naast verzekeringen en makelaardij, worden ook hypotheken, taxaties en bankdiensten toegevoegd aan het pakket voor particulieren.

1990

Verguld Harnas

1999

Het verguld harnas wordt gerealiseerd, waarbij een pot met oude gouden munten wordt opgegraven. Aan de achterzijde worden daktuinen gerealiseerd (met bomen en vijvers bovenop een dak).

1999

Edwin in dienst

Edwin van Osch komt de organisatie versterken. Het kantoor lanceert haar eerste website. Onder ander voor de verhuur van appartementen in het Guardianenhof, als afsluitend element van de projectbegeleiding.
Mede door de opkomst van het internet begint het kantoor de nadruk van haar activiteiten meer te verschuiven naar bedrijfsmakelaardij. Vastgoedbeheer maakt geleidelijk aan plaats voor vastgoedmanagement.

2000

Afschaffing gulden en makelaarstitel

In 2000 is de gulden (Hfl. of ƒ) vervangen door de Euro (€). Alle prijzen moesten worden gedeeld door 2,20371. ook inkomens. Dat was even wennen.

Bovendien werd in 2001 de beschermde titel van makelaar afgeschaft. Iedereen mag zich (weer) makelaar noemen in het kader van de deregulering. De makelaar wordt van onafhankelijk bemiddelaar weer een “bode”, die slechts één partij mag vertegenwoordigen om belangenverstrengeling te voorkomen.

2001

Makelaarshuys

Makelaars- en Assurantiekantoor van Dongen, krijgt de handelsnaam Makelaarshuys van Dongen. Verzekeringen worden voortaan als aanverwante dienst beschouwd.

2004

Kredietcrisis

Kredietcrisis

Na de aanslag van 9-11 op de twin towers, dalen de huizenprijzen in de VS. En werd onduidelijk welke banken nog aan hun verplichtingen konden voldoen. Door grote internationale verwevenheid had dit tevens consequenties voor banken in andere werelddelen. Mede doordat duidelijk werd dat de risico’s van complexe financiële producten niet goed waren te overzien. Deze onzekerheid leidde aanvankelijk tot weinig vraag naar geld, waardoor de rente daalde en vastgoed goedkoop te financieren was. De onzekerheid leidde echter ook tot bezuinigingen bij consumenten en ondernemers. Met name in de bankensector volgde fikse ontslagrondes. Goedkoop werd hip.

2008

Vastgoedcrisis

Vastgoedcrisis

De combinatie van een lage rente, en een hoog risico (door de oplopende werkloosheid en de opkomst van online shoppen en thuiswerken), maakte hypotheekverstrekkers terughoudend in de financiering van met name  winkels en kantoren. Een deel van de beleggers met veel hypotheek kregen hierdoor financieringsproblemen. Zeker wanneer zij tevens te maken hadden met leegstand of dalende huuropbrengsten van winkels en kantoren. Een ander deel moest hun pensioenuitkeringen laten dalen.
Het heeft een paar jaar geduurd voordat duidelijk werd dat thuiswerken en online shoppen (ook) niet ideaal zijn, zoals door hoge (retour-)kosten. En dat in online shops met fysieke winkels (vooralsnog) meer omzet te behalen was. Althans voor (veel) meer soorten producten dan aanvankelijk werd gedacht.

2011

Afstoot bankzaken en verzekeringen

Wij hebben afscheid genomen van onze activiteiten op het gebied van bankzaken / hypotheken. En in 2016 ook van assurantiën en taxaties. Alle aandacht gaat voortaan uit naar vastgoedmanagement, met makelaardij en herontwikkeling als integraal onderdeel daarvan.

2015

Overlijden Van Dongen

2019

Na de bouwkundige oplevering van complex de Dieze aan het Werfpad, eind april, wordt  J.M. van Dongen opgenomen in het ziekenhuis en overlijdt op 2 juli op 80-jarige leeftijd. Zijn zoon Jeroen neemt een deel van zijn activiteiten over. Edwin en Jeroen werken samen de lijnen voor de toekomst verder uit.

2 juli 2019

Invulling nieuwe koers

De nieuwe koers wordt verder ingevuld. 

2020

SINDS 1892

VERTROUWD ZAKEN DOEN
AMBACHTELIJKE KWALITEIT
THUIS IN DEN BOSCH

Sinds 1892 bieden wij ondersteuning aan eigenaren en gebruikers van vastgoed in Den Bosch. Van oorsprong door het afsluiten van verzekeringen. Later ook als makelaar, beheerder, adviseur en herontwikkelaar. Die rollen zijn door de jaren heen veranderd, … lees hier meer.

Scroll to Top