MAKELAARDIJ+

Kennis van vastgoed

sinds 1892

Makelaardij en projectmanagement

Wat we bij vastgoedmanagement hebben geschreven klinkt misschien wat ingewikkeld. En dat is het op zich ook wel. Het tot stand brengen van een transactie kunnen we soms simpel houden. En als dat kan, dan doen we dat ook graag. Dat scheelt immers tijd en dus ook geld. Maar wat we doen, doen we wel graag goed.

Onder makelaardij en projectmanagement vallen werkzaamheden zoals:

Of er wel eens aandacht nodig zou kunnen zijn voor meer dan alleen de huurprijs en -termijn is soms lastig te voorzien. Bovendien wordt er al veel geregeld in de algemene bepalingen conform het model van ROZ.
Situaties zijn echter uniek. Zowel qua ruimte, als tijd, partijen. Tijden veranderen, geen locatie of object is hetzelfde en iedere partij heeft zo zijn eigen belangen en voorkeuren, onder andere qua omschrijven. Zodat (ook) de algemene bepalingen regelmatig toch beter kunnen worden aangevuld dan ze maar te laten voor wat ze zijn.
Wat van belang is blijkt veelal pas echt tijdens het bespreken van de situatie en akte. En voorkomen van problemen of discussies gaat veelal makkelijker en sneller dan het oplossen daarvan tijdens de exploitatie.
Bezichtigingen zijn dan ook vaak belangrijker dan veelal wordt gedacht. Hiermee wordt immers niet alleen de ruimte beoordeeld maar ook de partij. En datzelfde geldt in hoofdlijnen voor het contact per email of telefoon dat hieraan voorafgaat.
Als sprake is van een goede match tussen locatie, ruimte en partijen, dan verlopen processen van verhuur of verkoop over het algemeen ook een stuk soepeler, dan wanneer noodgedwongen genoegen moet worden genomen met een combinatie die eigenlijk niet helemaal lekker past.
Toch komt dat nog best regelmatig voor aangezien het aantal panden nu eenmaal beperkt is, zich op onderdelen lastig laten aanpassen, terwijl de diversiteit van gebruikers groot is en verandert in de tijd.

Door wat extra tijd te besteden aan het sluiten van een overeenkomst, kunnen problemen tijdens de periode van huur of eigendom met andere woorden veelal in belangrijke mate worden voorkomen.

Ook het tijdig bij de tijd brengen van de ruimte kan nuttig zijn. En daar leent een periode van wisseling of tijdelijke leegstand zich veelal uitstekend voor. Ook al zijn op dat moment de eisen en wensen van de nieuwe gebruiker nog niet geheel bekend.

Het maken van afspraken over de kosten van verbeteringen of maatwerk, is over het algemeen best goed mogelijk. Lastiger is veelal om de werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen als deze door of in opdracht van verschillende partijen worden verricht.
Een goede afstemming draagt tevens bij aan het voorkomen van problemen bij de eindoplevering.

Naast vastgoedmanager en makelaar nemen wij hiermee samenhangend zo nu en dan ook de rol van projectmanager op ons. Zodat we de gewenste en besproken situatie ook zo goed als mogelijk daadwerkelijk kunnen realiseren.

SINDS 1892

VERTROUWD ZAKEN DOEN
AMBACHTELIJKE KWALITEIT
THUIS IN DEN BOSCH

Sinds 1892 bieden wij ondersteuning aan eigenaren en gebruikers van vastgoed in Den Bosch. Van oorsprong door het afsluiten van verzekeringen. Later ook als makelaar, beheerder, adviseur en herontwikkelaar. Die rollen zijn door de jaren heen veranderd, … lees hier meer.

Scroll to Top