Ontwikkeling
  Planontwikkeling   Projectrealisatie   VastgoedMngt

 
U kunt bij ons ondermeer terecht voor:
Planontwikkeling: Marktconformiteit en Rendementsanalyse.
Projectrealisatie: Projectcoordinatie, Begeleiding en Participatie.
VastgoedMngt: Property-, Asset- of CRE-management.


  via dit teken kunt u snel terug naar de index bovenin de pagina.


Door onze kennis van vastgoed en ervaring met vastgoedmanagement, hebben we inmiddels in diverse ontwikkelingstrajecten onze meerwaarde kunnen bewijzen. Ondermeer bij enkele projecten in hartje Den Bosch, zoals bijvoorbeeld :

Ons meest recente project betreft de Kolperstraat 3-5. De laatste zelfstandige warme bakker vertrok in 2003 uit het centrum, hetgeen ons de mogelijkheid bood om zijn panden aan te kopen voor een relatie. Met behulp van onze marktkennis hebben we de kansen en bedreigingen inzichtelijk kunnen maken en de basis gelegd voor de herontwikkeling zoals die heeft plaats gevonden in 2004.
De 2 panden zijn op de begane grond voorzien van een open verbinding. Hierdoor zijn er voldoende zichtlijnen ontstaan en is de courantheid van het winkeloppervlak gestegen.
De winkelier heeft een keuze uit 2 entrees en kan van moment tot moment bepalen of in de entree van de separate bovenwoning inpandig voorzien wordt danwel of die entree wordt afgescheiden. De winkelruimte krijgt hierdoor (veel) meer mogelijkheden die aansluiten bij hedendaagse wensen van een belangrijke groep winkeliers. De winkel is beter gaan voorzien in de ruimte waarom met name de meer bijzondere en hoogwaardige formules vragen. Die formules passen uitstekend op deze 'luxe' lokatie. De waarde van de winkelruimte is gestegen voor winkeliers en daardoor ook voor de eigenaar.

In het project Guardianenhof zijn we zowel bij de planontwikkeling als -realisatie (2001) en het management betrokken. Van belang was ondermeer dat de eigenaar nog meer belangen had in de directe omgeving.
Met behulp van een bruggetje is een verbinding gemaakt tussen 2 straten. Er is gekozen voor een moderne en spraakmakende architectuur. Bovendien is een bewuste keuze geweest om een grootschalige winkelruimte (700m²) te realiseren, geschikt voor een invulling die zelf enige trekkracht kan ontwikkelen. Daar omheen zijn enkele (aanvullende) ruimtes gesitueerd.
Het complex omvat 12 appartementen, 5 bovenwoningen en ruim 1000m² winkelruimte.
Met name in de eerste jaren na de oplevering zijn we intensief betrokken in het management. Bovendien hebben we een bijdrage geleverd aan het afwerktraject dat pas in 2e instantie is uitgevoerd. De woningen worden met name verhuurd aan hoog opgeleide bewoners. De winkelruimtes zijn ingevuld met hoogwaardige formules. Zowel in de huur- als beheervoorwaarden zijn strenge huisregels opgenomen. Door goed contact met huurders en onderhoudsdiensten, alsmede door snel en adequaat te reageren gedurende een periode van leegstand in de winkelruimtes, hebben we het kwaliteitsniveau op peil kunnen houden. Uiteindelijk is hierdoor alsnog het gewenste ambitieniveau bereikt. Nadat de 'kinderziektes' waren verholpen en ook de winkelruimtes waren voorzien van een passende invulling, heeft de eigenaar het beheer vrijwel geheel zelf ter hand genomen.


Het complex Verguld Harnas is een eigen ontwikkeling die in 2000 gereed is gekomen. Bij dit project was ondermeer van belang dat de cirkel van Schapenmarkt / Vughterstraat naar Achter het Stadhuis en vice versa, zou worden ondersteund. Hiertoe is ondermeer gekozen voor een markante architectuur. Het torentje begeleid passanten als het ware in de bocht. De serre-achtige uitbouw trekt reeds van ver in de straat 'Achter het Stadhuis' de aandacht en de passanten.
Het Verguld Harnas omvat 2 winkelruimtes en 6 royale appartementen. De 4 appartementen op de 1e en 2e verdieping zijn bovendien voorzien van een daktuin. Deze is aangelegd door Binder groenvoorziening.
'De 4 Azen' betreft een project van wat oudere datum. Toch zijn we ook hier nog steeds erg trots op. Het betreft een eigen restauratie / herontwikkeling, gekoppeld aan de restauratie van een stuk Binnendieze door de gemeente  's-Hertogenbosch. Momenteel is in dit pand een restaurant gevestigd. Wanneer u daar gaat eten kunt u ondermeer zien dat het oude balkenplafond is gerenoveerd, een kogel die is gevonden werd boven de onderdoorgang van de Binnendieze ingemetseld. Een steiger naar de binnendieze is gerealiseerd en het oude achterhuis heeft de functie van theehuis gekregen waarin ook gezelschappen ontvangen worden. Die kunnen voortaan ook via de Binnendieze gaan en/of komen, hetgeen feitelijk uniek is.


Planontwikkeling
In de fase van planontwikkeling kunnen wij u ondermeer voorzien van kennis en informatie over de markt en de (toegevoegde) waarde van opppervlakte, installaties, afwerking en dergelijke. Wij zijn zowel thuis op het gebied van winkel- als woonruimte en met name actief in de binnenstad van 's-Hertogenbosch.
Door onze lokale expertise kunnen we u veelal tevens behulpzaam bij het vinden van de juiste gesprekspartners en u een indicatie geven van hetgeen u kunt verwachten van welke partij.
Kennis van waarde, gebruik(-ers), functies en courantheid staat centraal in al onze werkzaamheden en verbindt ontwikkeling, met makelaardij en vastgoedmanagement tot ons werkgebied.
Een optimaal rendement is slechts mogelijk wanneer gedurende de gehele levensloop van het onroerend goed, voortdurend de juiste besluiten worden genomen. De kosten gedurende een gebruiksperiode kunnen niet los worden gezien van de kosten tijdens de realisatie. Een optimaal rendement vraagt derhalve om een optimaal overzicht, cq kennis van ontwikkeling, invulling en management.
Zie in dit kader tevens onze pagina over
Asset-management


Projectrealisatie
Gedurende de realisatie kunnen we met name een waardevolle rol vervullen in de ondersteuning van besluitvorming. We bekijken het object voortdurend door de commerciele blik van een professioneel makelaar annex beheerder. De juiste beslissing verhoogd de courantheid, cq beperkt leegstand, en verlaagd beheerskosten waardoor onze ondersteuning zich snel terug verdient.
U kunt ons echter ook de volledige coordinatie van het project in handen geven. Wij zullen zonodig een bouwkundige inschakelen die onder onze supervisie optreed als projectleider.
Wanneer u een project heeft dat bijvoorbeeld te groot of complex is om daarvan de risico's alleen te dragen, dan kunnen wij ook optreden als participant, danwel particpanten aandragen. Graag vernemen wij van u wanneer u een dergelijk project voorhanden heeft.


VastgoedManagement
Ontwikkeling, makelaardij en vastgoedmanagement vormen een 3-eenheid. Zij kunnen niet los van elkaar worden bezien. Een kostenbesparing gedurende de ontwikkeling kan later leiden tot leegstand of uitgaven, waarvan de kosten vele malen hoger zijn.

Bovendien is het lang niet altijd de bedoeling of meest interessante optie om het object direct na oplevering te verkopen. Wij hebben niet alleen de kennis in huis om te kunnen beoordelen of dat in casu toevallig wel het geval is. Maar bezitten ook de nodige knowhow en ervaring om aan het object te verhuren en beheren. Ofwel stopt onze dienstverlening niet na de realisatie, maar zijn wij in staat om de kennis die we gedurende de realisatie hebben opgedaan, in uw voordeel aan te wenden gedurende de gebruiksperiode. Zoals bijvoorbeeld bij het oplossen van de bekende 'kinderziektes'.VastgoedMngt
 
Makelaardij