Profiel

De gebieden waarop makelaarshuys van Dongen actief is kunnen als volgt in schema worden gezet:
 • vastgoed staat centraal
 • actief op 3 gebieden
       1. wonen
       2. werken
       3. beleggen
 • geldzaken & assurantien      om optimale kwaliteit en      een compleet produkt te      kunnen leveren

 • Kennis van vastgoed
  In vrijwel alles wat wij doen komt onze kennis van vastgoed weer terug. Vastgoed, onroerend goed ofwel gebouwen om in te wonen te werken of als belegging.
  Zo zetten wij onze kennis van vastgoed ondermeer in om onze opdrachtgevers te ondersteunen bij het vinden, beoordelen en verkrijgen van een woning, winkelruimte of kantoorruimte die aansluit bij hun eisen en wensen.
  Of juist bij het verkopen of verhuren van een woning, winkel- of kantoorruimte. Ook daarvoor is kennis van vastgoed van groot belang. Om de huurder of koper te kunnen vinden die bereid is om het meeste te betalen, is kennis en inzicht in de sterke en zwakkere punten van een bepaald vastgoedobject uiteraard een groot voordeel.


  Kennis van mensen en gebruik
  Of het nou gaat om wonen, werken of beleggen, kennis van vastgoed gaat altijd hand-in-hand met kennis van mensen. Het zijn immers mensen die het vastgoed gaan gebruiken, voor dat vastgoed gaan betalen en die dat doen met een bepaald doel.
  Voor mensen die betalen om in vastgoed te kunnen wonen zijn andere dingen van belang dan voor mensen die met of aan dat vastgoed geld willen verdienen.
  Om mensen met verschillende bedoelingen goed te kunnen ondersteunen is het derhalve tevens van belang om goed te begrijpen wat hun wensen en behoeften zijn. Het realiseren van verschillende wensen vraagt om een verschillende aanpak.
  Bij het aanwenden van onze kennis van vastgoed maken wij daarom om te beginnen een onderscheid in drie groepen mensen met totaal verschillende bedoelingen, namelijk:
  wonen :mensen die een woning willen kopen en/of verkopen, danwel willen huren of (tijdelijk) willen verhuren.
  werken :mensen die een winkel- of kantoorruimte willen kopen of huren
  beleggen :mensen die hun woning, winkel- of kantoorruimte willen verkopen of verhuren, of geld willen investeren in vastgoed om dat te kunnen gaan doen.
  Ook de wijze waarop wij deze drie groepen mensen ondersteunen is totaal verschillend. Meer informatie over onze aanpak kunt u vinden bij de informatie over woonruimte, bedrijfsruimte of beleggingen.


  Kennis van kosten, financiering en zekerheid
  Kenmerkend voor vastgoed is dat het gebruikt wordt door mensen. Een ander kenmerk van vastgoed is dat het altijd gaat om grote bedragen. Niet alleen bij de aankoop of verkoop van een woning of commercieel object, maar ook bij het huren of verhuren daarvan.
  De huur- of hypotheekverplichtingen vormen doorgaans een belangrijke kostenpost die maandelijks terugkeert en een veelal behoorlijk deel van het te besteden geld betreft.
  Naast kennis van vastgoed en mensen, hebben wij daarom ook kennis van geldzaken en assurantien verzameld. Onze kennis van geldzaken stelt ons ondermeer in staat om u een goed inzicht te geven in de maandelijkse lasten die aankoop van vastgoed voor u tot gevolg (zouden) hebben. Maar ook om samen met u de financiering te vinden die het beste aansluit bij uw situatie.
  Met onze kennis van assurantien kunnen wij de risico's die verbonden zijn aan het gebruiken en/of in eigendom hebben van vastgoed voor u afdekken.
  Vastgoed vormt veelal ook een spaarpot wanneer u dat in eigendom heeft. Dit is ondermeer van belang om te beseffen wanneer u gaat zorgen voor uw pensioen. Het is raadzaam om de waarde en lasten van uw vastgoed mee te nemen in uw financiele planning voor de oude dag. Ook omdat u zo wellicht veel minder belasting hoeft te betalen. Wij kunnen helpen bij het maken van een financiele planning zodat u uw geld beschikbaar heeft op de momenten dat u dat het beste kunt gebruiken, zo veel mogelijk rendement behaalt en zo min mogelijk belasting betaalt.

  Geen specialist, maar een generalist
  Kenmerkend voor ons Makelaarshuys is dat we ons niet hebben gespecialiseerd op wonen of bedrijfsruimte, op makelaardij of vastgoedmanagement. Het is juist de combinatie van die vakgebieden die onze kracht en specialiteit vormt.
  Het nadeel hiervan is dat we minder dan veel makelaarskantoren kunnen terugvallen op een standaard aanpak en benadering. Dit terwijl sommige klanten hieraan wel de voorkeur geven. Bovendien heeft dit als nadeel dat we minder dan andere kantoren kunnen profiteren van automatisering en de kostenbesparingen die dit mogelijk maakt.

  Hier tegenover staan echter een aantal belangrijke voordelen, namelijk :
  Op het gebied van wonen :
  > We zijn niet gebonden aan de software van een vereniging of financiële    instelling en kunnen mede door onze brede kennis en ervaring, maatwerk    leveren per object. We houden van panden die zich onderscheiden door    hun schoonheid, ligging of omvang.
  > We zijn onafhankelijk, flexibel en hebben geen afnameverplichtingen.    Hierdoor kunnen we onze diensten beter afstemmen op de wensen en    behoefte van onze klanten. Zo kunnen we onze klanten bijvoorbeeld alles    uit handen nemen of ondersteunen op een bepaald gebied.
  > We zijn niet de goedkoopste woningmakelaar. Toch zijn vrijwel alle klanten    zeer tevreden over onze diensten en het resultaat.
  > We zijn een klein kantoor en krijgen met onze klanten vaak een goede    vertrouwensrelatie. Dit werkt positief op de kwaliteit van onze    dienstverlening.

  En op het gebied van werken en beleggen bovendien :
  > Doordat we geen standaard aanpak hanteren zijn we beter dan veel andere    kantoren in staat om een antwoord te geven op bijzondere en lastige    vraagstukken.
  > Bovendien levert de kennis en ervaring met vastgoedmanagement,    duidelijke voordelen op in de makelaardij en vice versa.
  > We onderscheiden ons als echte vastgoedondernemers met een breed    perspectief.
  > We zetten graag onze tanden in lastige vraagstukken waarin een veelheid    aan aspecten een rol spelen.
  > We zijn goed in het analyseren, structureren en hanteerbaar maken van    zaken.
  > We kunnen zowel het advies als de uitvoering daarvan voor onze rekening    nemen. We geven er zelfs de voorkeur aan om alles in eigen hand te    houden. U mag ons dan ook afrekenen op onze prestaties.
  > We zijn zowel thuis op het gebied van behouden en veranderen, ofwel    beheren en transacties. Dit werkt positief op het resultaat van onze    diensten.
  > We zijn gewend om te werken voor verschillende soorten partijen en vanuit    bijbehorende invalshoeken. Hierdoor zijn wij in staat om scherpe analyses    te maken. Tevens versterkt dit onze positie gedurende onderhandelingen.
  > We hebben zeer veel ervaring met binnenstedelijke projecten. Met name    op het gebied van wonen, winkels en kantoren.
  > Door onze brede kennis en ervaring kunnen we onze relaties van A tot Z    van dienst zijn. Dit verhoogd de kwaliteit van onze dienstverlening.

  Een pragmatische aanpak en benadering
  Wat u van ons niet moet verwachten zijn lijvige rapporten. We geven er de voorkeur aan om ons te beperken tot de kernaspecten en bondige adviezen in begrijpelijke taal, schema's en tabellen. De hanteerbaarheid van het vraagstuk is veelal van grotere waarde dan de integratie van aspecten waarvan de invloed niet significant is vast te stellen.
  Met andere woorden staan we als Makelaarshuys voor een heldere analyse, een degelijk advies en een slagvaardige invulling.

  Sinds 1892 voor vertrouwd zaken doen
  De ruim 100 jaar ervaring die wij inmiddels in huis hebben, zorgt er in combinatie met onze kennis van vastgoed, mensen, geldzaken en assurantien voor dat wij u optimaal van dienst kunnen zijn bij alle vraagstukken die te maken hebben met vastgoed om in te wonen, werken of beleggen.
  Het zou ons een genoegen zijn om ook eens kennis met u te mogen maken. Graag ontvangen wij uw uitnodiging.  Makelaarshuys van Dongen
  Stationsweg 27
  5211 TV 's-Hertogenbosch
  tel.nr.  073 6140674
  fax.nr. 073 6135301
  email

  Klik hier voor onze dienstenwijzer.
  Of download een dienstverleningsdocument op het gebied:
  Risico's afdekken
  Hypotheken
  Vermogen opbouwen


  VastgoedMngt
   
  Makelaardij