Propertymanagement
  Commercieel   Administratief   Technisch

 
Commercieel: Verhuren voor lange-termijn-rendement.
Administratief: Beheersen van inkomsten, uitgaven en procedures.
Technisch: Onderhoud gericht op behoud van object + huurder.
 

Bij propertymanagement gaat het globaal om hetgeen tot voor kort 'alledaags beheer' werd genoemd. Een gedegen property-management vormt de basis onder een goed rendement op vastgoed. Ook wanneer u slechts 1 of enkele panden in bezit heeft. Ondermeer omdat middels property-management het object in stand wordt gehouden, hetgeen ook veel contacten met huurder(s) met zich meebrengt.
Het is erg belangrijk om continue helder en consequent te communiceren, de juiste beslissing te nemen en er voor te zorgen dat klachten en andere signalen efficient en effectief opgevolgd worden.
Dat vraagt niet alleen om technisch inzicht, maar ook om kennis van juridische zaken en de capaciteit om een en ander goed te organiseren.
Als Makelaarshuys kunnen wij het property-management voor u uitbesteden, controleren of zelf ter hand nemen. Op basis van de complexiteit, kosten en het belang adviseren wij u over de te volgen strategie.
Makelaarshuys van Dongen combineert vastgoedmanagement met makelaardij en is hierdoor optimaal in staat om het rendement op de lange(re) termijn te maximaliseren.


Commercieel beheer
Een tevreden huurder zorgt voor minder kosten en problemen, een verwende huurder juist voor meer. Zelfs is een tevreden huurder soms bereid om een investering te doen in uw pand.
Commercieel beheer is er op gericht een huurder(s) te behouden maar niet te verwennen. Typerend is ondermeer dat wij als Makelaarshuys bij het aangaan van een transactie niet alleen bekijken welke huurder de hoogste prijs wil betalen. Maar ook of hij deze (stijgende) prijs langdurig zal kunnen blijven betalen. Hiermee onderscheiden we ons van veel collega-makelaars.
Bovendien wordt door ons gedurende de huurperiode desgewenst ook contact onderhouden met de huurder(s). Zoals bijvoorbeeld middels verlenen van service, zoals het regelen van onderhoudswerkzaamheden die voor rekening van de huurder komen, het informeren van de huurder(s) over lokale dienst-verleners, het aanbieden van financierings- en investeringsregelingen, et cetera.
Een goed contact met de huurder heeft een gunstig effect op het betalingsgedrag en maakt het tijdig signaleren van problemen en het voorkomen van leegstand beter mogelijk. Daarmee levert commercieel beheer een belangrijke bijdrage aan het rendement op het vastgoed.


Administratief beheer
Rendement is het resultaat van opbrengsten, kosten en overzicht. Een goede administratie in combinatie met kennis van prijzen, wetgeving, contracten en procedures is dan ook onmisbaar. Bovendien is van belang dat alle informatie over de huurder en het pand goed wordt bijgehouden, zodat een volgende keer makkelijker en/of beter een beslissing genomen kan worden. Al doende leert men. Kennis is macht.


Technisch beheer
Voorkomen is beter dan verhelpen. Liever in 1 keer goed, dan 3 keer fout. Niet alleen vanwege de tevredenheid van de huurder, maar ook omdat daarmee veel kosten bespaard kunnen worden. Toch lijkt dat simpeler dan het is. De nodige technische kennis, inzicht en ervaring zorgt ervoor dat snel de juiste man ingeschakeld kan worden met de juiste opdracht. Ook technisch beheer is daarom van groot belang voor een gedegen property-management en een optimaal rendement.


VastgoedMngt
 
Makelaardij