VASTGOEDMANAGEMENT

Kennis van vastgoed

sinds 1892

VASTGOEDMANAGEMENT

Wij zijn investeerders en vastgoedmanagers. Geen beleggers of beheerders. Wij volgen ontwikkelingen en proberen daar zo goed mogelijk op in te spelen. Wanneer we voor eigenaren werken wordt dat assetmanagement genoemd. En als we voor gebruikers werken noemen we dat bedrijfshuisvesting.
Huisvesting staat centraal. Vastgoed is daarvan een onderdeel, evenals de voorwaarden en diensten bijvoorbeeld.

Wat we doen
Wat we doen4

Bij assetmanagement kijken we vanuit de huisvesting naar de markt. Dat kan zijn vanuit een bestaande verhuursituatie, danwel in een situatie van (naderende) leegstand bijvoorbeeld.
De ontwikkelingen in de markt houden we in de gaten via onze makelaardij, door een hele lijst met nieuwsbrieven en via onze activiteiten in de exploitatiefase.
Daarbij concentreren we ons met name op wonen, retail, horeca en dienstverleners. Op “mensen in de ruimte” dus en niet zozeer op de groothandel of productie bijvoorbeeld. Het is dan ook niet zo gek dat we met name veel ervaring hebben in de binnenstad. Maar we merken wel dat er ook steeds meer aandacht komt voor “de mens in de ruimte” buiten de binnenstad. Zoals bijvoorbeeld in gezondheidscentra, winkelcentra en kantoren. Dat biedt kansen.
Aan gebruikers leveren we huisvesting, namens de eigenaar. Bij diensten kan het gaan om het regelen van onderhoud aan installaties. Maar daarbij kunt u ook denken aan een oplevering op maat, het coördineren van klusjes voor de huurder, danwel het bieden van ondersteuning bij het verkrijgen van vergunningen bijvoorbeeld. Hoever we daarin gaan is afhankelijk van de strategie van de eigenaar. Ontzorgen van gebruikers is echter wel een tendens die we in toenemende mate “gewoon” zien worden en dus soms “noodzakelijk” om te komen tot een optimaal rendement. Direct of indirect.

Bij bedrijfshuisvesting (of “corporate real estate”-management) kijken we juist vanuit de gebruikersorganisatie naar de huisvesting. Dat gaat in hoofdlijnen over dezelfde dingen, maar wel op een andere manier.
We noemen dat bewust een gebruiker(-sorganisatie), aangezien huur slechts een van de mogelijkheden is. Een gebruiker kan bijvoorbeeld ook tevens eigenaar zijn van de ruimte en heeft er dan ook belang bij om deze “in de markt” te houden.
Daarnaast verwachten wij dat ook vormen van lease in toenemende mate terrein zullen winnen. En eigenlijk doen ze dat al, alleen (nog) niet onder die noemer. Want verhuurders verlenen steeds meer aanvullende diensten, onder de noemer van servicekosten bijvoorbeeld. Veelal beschikt een verhuurder immers toch al over een goed lokaal netwerk van installateurs en dergelijke.
De huidige huisvestingssituatie vormt veelal een goed kapstok aan de hand waarvan de huidige knelpunten en (toekomstige) behoefte in kaart kunnen worden gebracht. Vervolgens kunnen de opties in kaart worden gebracht die al op de markt zijn of zijn te verwachten. Naarmate sprake is van minder acute knelpunten, neemt het aantal opties voor een passende huisvesting toe.

Terwijl assetmanagement en bedrijfshuisvesting met name zijn gericht op de lange(re) termijn, gaat propertymanagement meer over het “dagelijkse gedoe”. Wij hebben ervaring met het ontzorgen van eigenaren en gebruikers. En kunnen hierdoor veel “gedoe” tijdens de gebruiksperiode voorkomen via onze makelaardij. Door te streven naar een passende combinatie van ruimte, gebruiker en voorwaarden. Vandaar dus dat wij makelaardij bij voorkeur zien als onderdeel, of startpunt van een vastgoedmanagementproces.
Voor het verhelpen van (onvermijdelijke) resterende dingen, leveren we aanvullende diensten. Zodat de gebruiker zich zo veel mogelijk kan toeleggen op haar primaire werkzaamheden. En derhalve de huur en overige kosten zo makkelijk mogelijk kan voldoen.

We geven er de voorkeur aan om langdurige relaties te onderhouden met onze opdrachtgevers. En verworden dan ook graag tot uw “huisadviseur”. Mede omdat ervaring leert en een goede afstemming nodig is voor een optimaal resultaat.
Maar wij verlenen onze diensten ook in onderdelen. En maken met name graag kennis met opdrachtgevers die zich richten op de lange(re) termijn.

SINDS 1892

VERTROUWD ZAKEN DOEN
AMBACHTELIJKE KWALITEIT
THUIS IN DEN BOSCH

Sinds 1892 bieden wij ondersteuning aan eigenaren en gebruikers van vastgoed in Den Bosch. Van oorsprong door het afsluiten van verzekeringen. Later ook als makelaar, beheerder, adviseur en herontwikkelaar. Die rollen zijn door de jaren heen veranderd, … lees hier meer.

Scroll to Top